Biblioteca virtual

Documents i articles teòrics

 • 11 Ideas Clave. ¿Cómo realizar un proyecto de aprendizaje servicio? [Enllaç]

  Josep Maria Puig (Coord.)

  El llibre és un compendi complet i clar de les idees bàsiques que donen vida a l'aprenentatge servei i alhora és també una guia, amb propostes pràctiques, exemples i recursos, pensada per desenvolupar projectes d'aprenentatge servei ja sigui des dels centres educatius o des d'entitats socials interessades en implantar aquesta metodologia.

 • Educar con sentido. Aprendizaje servicio en la Escuela Solc Nou [Arxiu PDF]

  Anna Carmona, Brenda Bär i Josep M. Puig

  Llibre en PDF: Anna Carmona, Brenda Bär i Josep M. Puig: Educar con sentido. Aprendizaje servicio en la Escuela Solc Nou. Barcelona, Edebé, 2016

 • L'ajuda entre iguals. Anàlisi d'una modalitat de pràctiques d'aprenentatge servei [Enllaç a Tesis en xarxa]

  Maribel de la Cerda, 2011

  La tesi que presentem pren com a objecte d'estudi l'ajuda entre iguals, una modalitat educativa de pràctiques d'aprenentatge servei i d'educació en valors. Es tracta d'una investigació centrada en aquelles activitats en que els educadors aprofiten una diferència entre alumnes per institucionalitzar una relació d'ajuda.

 • Aprenentatge servei i responsabilitat social de les universitats [Arxiu PDF]

  Miquel Martínez (coord.), 2008

  Llibre en PDF: MARTÍNEZ, M. (coord).: Aprenentatge servei i responsabilitat social de les universitats. Barcelona, Octaedro i Fundació Jaume Bofill, 2008

 • Aprenentatge Servei. Educar per a la ciutadania [Arxiu PDF]

  Josep Maria Puig, Roser Batlle, Carme Bosch i Josep Palos, 2006

  Llibre en PDF: PUIG, J. M.; BATLLE, R.; BOSCH, C. i PALOS, J.: Aprenentatge servei. Educar per a la ciutadania. Barcelona, Octaedro i Fundació Jaume Bofill, 2006.

 • Experiències d'aprenentatge servei [Arxiu PDF]

  Xus Martín i Laura Rubio (coord.), 2006

  Llibre en PDF: MARTÍN, X. i RUBIO, L. (coord.): Experiències d'aprenentatge servei. Barcelona, Octaedro i Fundació Jaume Bofill, 2006.