Experiències

Casc Antic Sense Barreres: CASBA Imprimir

 • Universitat Politècnica de Catalunya

  Garraf

  Sandra Bestraten (professora ETSAB), Maria Hortènsia Álvarez i Daniel Guasch Murillo (Càtedra d'Accessibilitat)

  maria.alvarez@catac.upc.edu

 • "Un grup de 70 estudiants/es de l'ETSAB (UPC) ha participat conjuntament amb la 'Comissió de persones amb diversitat funcional del Casc Antic de Barcelona' per tal d'estudiar i proposar millores a l'accessibilitat física dels carrers, comerços i equipaments dels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera. També s'ha realitzat una important tasca de sensibilització i divulgació d'aquesta problemàtica. L'objectiu de la recerca és millorar la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda que viuen en aquests barris, una zona de característiques especialment complicades per a aquest col·lectiu."

  Una vegada analitzades les situacions que aquest treball ha recollit, els mateixos estudiants han proposat solucions als problemes d'accessibilitat als comerciants de la zona. S'han realitzat diverses devolucions del treball realitzat: acte públic al barri (23 de gener al Casal de Barri Pou de La Figuera), lliurament en mà als comerciants i equipament participant, lliurament en mà a l'equip tècnic de l'Ajuntament de Barcelona, exposició a les diferents regidories implicades.

  Els objectius del servei a realitzar en aquest projecte es materialitzen en aquests resultats:
  - Realitzar una anàlisi tècnica exhaustiva de l'accessibilitat física de determinats itineraris (via pública, comerços i equipaments) del Casc Antic.
  - Aportar una proposta amb les millores viables per garantir l'accessibilitat d'aquests itineraris.
  - Difondre aquests resultats en un acte de divulgació per tal de sensibilitzar a la ciutadania (veïns i veïnes, vianants, transportistes, propietaris/es de comerços...) i al sector professional (arquitectura, construcció, manteniment, gestió pública...).
  - Efectuar un tractament informàtic de les dades de l'anàlisi per tal de lliurar aquesta informació i facilitar la seva gestió per part de la Comissió i l'Ajuntament de Barcelona. Valorar la incorporació d'aquesta informació en algun mapa digital ja existent perquè sigui consultable obertament.
  - Comunicar aquest estudi als òrgans públics corresponents per assegurar la utilitat d'aquesta informació i contribuir a la millora real de l'accessibilitat dels itineraris analitzats.
  - Establir una vinculació personal entre l'estudiantat universitari, la ciutadania i la ciutat per fomentar la seva participació social i formació integral com a persones i professionals de l'arquitectura.
  - Materialitzar, a través d'aquesta actuació concreta, l'estratègia de responsabilitat social de la UPC per la qual la universitat ha de donar resposta a les necessitats reals de la societat.

  Els impactes obtinguts han estat:
  - Millorar l'autonomia de les persones amb discapacitat del Casc Antic i també de totes les persones del barri.
  - Aportar a la societat bons professionals de l'arquitectura que tinguin un enteniment real del que és la discapacitat i com l'accessibilitat és imprescindible en aquests casos.
  - Sensibilitzar a la ciutadania i al sector professional relacionat amb l'arquitectura i l'edificació envers la discapacitat i l'accessibilitat.
  - Influir en les decisions polítiques i de l'administració pública des de la ciutadania.

  Vídeo: 'Casc Antic Sense Barreres: CASBA'


  Redacció: Maria Hortènsia Álvarez, juliol 2014

  Aprenentatges que s'han donat:
  - Accessibilitat i disseny universal: aprendre a identificar les barreres de mobilitat i a proposar-hi solucions tècniques de forma normalitzada, segura i eficient. Aprendre a plantejar l'arquitectura respectant el disseny universal.
  - Disseny centrat en l'usuari: aprendre a entendre la necessitat de l'usuari final de l'arquitectura i a donar-hi solució. Aprendre a practicar una arquitectura al servei de les persones.
  - La discapacitat: aprendre els tipus de discapacitat que existeixen i com influeixen en les relacions amb l'arquitectura. Eliminar prejudicis i pors a través del contacte directe amb persones amb discapacitat.
  - Via pública i equipaments: aprendre i avaluar, a través de l'observació directa, tècniques constructives i l'ús de diversos materials així com la gestió de manteniment d'aquests entorns.
  - Participació social: aprendre la metodologia de l'aprenentatge servei com una via de participació social.
  - Habilitats comunicatives: aprendre a comunicar-se amb els usuaris destinataris de l'arquitectura, en aquest cas persones amb discapacitat, i també a divulgar un treball tècnic a la ciutadania.
  - Tecnologies de la informació i comunicació: aprendre sistemes d'informació geogràfica per gestionar dades geolocalitzables.


  Descripció del servei:
  Les persones destinatàries del servei han estat majoritàriament les persones que viuen, treballen o transiten pels barris de Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera de Barcelona perquè totes les persones es beneficien de l'accessibilitat física, no només les persones amb discapacitat. A més a més, s'ha realitzat una tasca de divulgació i sensibilització que és útil i necessària en tots els àmbits de la societat. Ha tingut una important cobertura mediàtica.

  L'estudi de l'accessibilitat física del Casc Antic, si és degudament comunicat i gestionat, pot al mateix temps revertir en la millora de la mobilitat de totes les persones. Per això, un altre col·lectiu destinatari del projecte han estat els òrgans polítics i gestors de districte per tal que puguin prioritzar les actuacions d'accessibilitat identificades en el treball participatiu d'aquest projecte.  Àmbits de servei: Participació ciutadana

  Matèries implicades: accessibilitat i disseny universal, la discapacitat, via pública i equipaments, participació social,

  Nivells educatius: Universitat

  Edats dels participants: 18-25 anys

  Data d'inici del projecte: juny 2013

  Data de finalització del projecte: juny 2014

  Entitats que participen a l'experiència: Comissió de Persones amb Diversitat Funcional del Casc Antic de Barcelona, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMD), Fundació APIP-ACAM

Vegeu el vídeo de l'experiència

Cercador

Pots buscar una experiència segon:

Participa

Introdueix la teva experiència aquí.

Podràs visualitzar un model de fitxa d'experiència fent clic aquí.