Experiències

Entrevistes

  • Entrevista a Maria Nieves Tapia [Arxiu pdf]

    Presència, del 23 al 29 de juny 2006

    Entrevista realitzada a la coordinadora del Programa Nacional de "Escuelas Solidarias" del Ministerio de Educación d'Argentina durant la seva visita a Barcelona el mes de març de 2006.

  • Entrevista a Andrew Furco [Arxiu PDF]

    Perspectiva Escolar, maig 2007, 315, p. 49-57

    Aquesta és l'entrevista que sota el títol "Aprenentatge servei: l'impacte d'aquest enfocament innovador a l'educació i la seva importància a Europa" se li va fer al director del Service-Learning Research and Development Centre de la Universiat de Califòrnia-Berkeley durant la seva estada a Barcelona el novembre del 2006.