Agenda i actualitat

Ajuts dels Programes d'Innovació Educativa. Educació per a la ciutadania

  • Dintre del programa d'Educació per a la Ciutadania, es convoca un concurs públic d'ajudes per a la promoció de projectes que fomenten els valors democràtics, els Drets Humans, la participacío dels joves a la societat i l'educació per la pau i la solidaritat. Entre els diferents tipus de projectes possibles, també s'hi troben els d'aprenentatge servei.

    Data: Convocatòria 2006-2007

    Organitza: Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya