Agenda i actualitat

X Premis d'educació en el lleure

  • S'atorgaran a projectes i experiències d'educació el lleure que tinguin en compte i afavoreixin el sentiment de pertinença i el coneixement del país des d'un punt de vista lingüístic, cultural, geogràfic i històric. Es valoraran, així mateix, iniciatives que integrin el servei a la comunitat i l'aprenentatge de competències, habilitats i valors. Pel que fa als projectes, han de ser presentats conjuntament per un o més monitors i una entitat d'educació en el lleure que assumeixi la responsabilitat de la seva realització. Cal que explicitin l'objectiu plantejat i una proposta d'activitats i materials i que incloguin el compromís per escrit de l'entitat de lleure de dur-los a terme en el cas que li sigui concedit un dels premis. Una vegada realitzat el projecte, cal igualment que els seus responsables facin arribar a la Fundació un informe on se'n detallin breument els resultats. Pel que fa als treballs sobre experiències d'educació el lleure, cal que incloguin una presentació de l'objectiu proposat, exemples de materials utilitzats, un resum de l'activitat realitzada i una valoració del seu resultat. Han de ser presentats d'una manera que permeti editar-los i difondre'ls entre monitors i centres.

    Data: Fins l'11 de desembre 2013

    Organitza: Fundació Lluis Carulla