Agenda i actualitat

VII Encuentro - Red Española de Aprendizaje-Servicio

  • La finalitat de la VII Trobada de la Xarxa Espanyola d'Aprenentatge Servei se centra a consolidar el procés d'expansió i la difusió de l'aprenentatge-servei. L'avanç experimentat en el desenvolupament d'experiències d'APS a Espanya fa necessari, dedicar un temps a la reflexió entorn del model i estructura de coordinació per tal de seguir expandint aquest moviment pedagògic.

    Data: 20 i 21 de novembre

    Tipus: Jornada

    Lloc: La Rioja