Agenda i actualitat

Suport a Projectes d'Aprenentatge Servei en els àmbits de: noves tecnologies o finances ètiques

 • Actualment, hi ha un ampli acord que l'educació va més enllà de l'escola i que l'adquisició de determinats coneixements i competències requereix de l'entorn social en el seu conjunt. Per això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil educatiu cívic, i estimular que determinades organitzacions exerceixin una funció educadora malgrat que aquest potser no sigui el seu objectiu prioritari.

  L'aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l'adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d'ajuda als altres.

  En la convocatòria d'enguany volem impulsar dos àmbits de l'aprenentatge servei: les noves tecnologies i les finances ètiques.

  El suport s'adreça a tots els centres i institucions educatives, tant de l'àmbit formal com del no formal, i a entitats socials no lucratives de Catalunya que es proposin desenvolupar projectes d'aprenentatge servei en qualsevol d'aquests àmbits durant el període 2015-2016.

  La Fundació Jaume Bofill aporta una dotació econòmica de 5.000 euros pel suport a projectes que incloguin les noves tecnologies i Oikocrèdit aporta una dotació econòmica de 3.000 euros pel suport a projectes sobre finances ètiques i inclou recursos per assessorament per a tots els projectes ajudats.

  Data: Fins el 26 d'octubre de 2015

  Organitza: Centre Promotor APS amb la col·laboració d' Oikocrèdit

  Documents adjunts: 9a_convocatoria_ajuts_APS.pdf
  Full sol licitud suports APS 2015-2016.doc