Agenda i actualitat

Suport a projectes d'aprenentatge servei en Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM)

  • Actualment, hi ha un ampli acord que l'educació més enllà de l'escola i que l'adquisició de determinats coneixements i competències requereix de l'entorn social en el seu conjunt. Per això és necessari promoure entre les institucions, les entitats i els agents socials un estil educatiu cívic, i estimular que determinades organitzacions exerceixin una funció educadora malgrat que aquest potser no sigui el seu objectiu prioritari. En aquest sentit l'aprenentatge servei esdevé una bona proposta de treball conjunt en una ciutat educadora. L'aprenentatge servei és una proposta educativa que facilita el desenvolupament personal dels joves a través de l'adquisició i la pràctica de coneixements, competències i valors democràtics i d'ajuda als altres. Els projectes que es treballen a partir de les matèries STEM promouen els coneixements, les competències i les vocacions científiques entre els joves. A través de l' aprenentatge servei es busca que l' aprenentatge i la descoberta es faci a partir de l' experiència, de la transformació social i de la contribució ciutadana. En els projectes d' aprenentatge servei els estudiants tenen l'oportunitat de treballar amb diversos professionals cosa que els d'espais per provar-se a ells mateixos, descobrir què els apassiona, identificar quines són les seves fortaleses, etc. En aquest sentit els estudiants tenen l'oportunitat d'ampliar la consciència i les opcions vocacionals; millorar les competències professionals i millorar en la comprensió de l'ètica del treball. En aquesta convocatòria la Fundació Jaume Bofill i la Fundació Caixa d' Enginyers volen facilitar el desenvolupament i la implementació de projectes que despertin les vocacions relacionades amb les matèries STEM a través de projectes d' aprenentatge servei.

    Data: Fins el 17 d'octubre de 2016

    Organitza: Fundació Jaume Bofill i Fundació Caixa Enginyers

    Documents adjunts: convocatooria_ajuts_APS i STEM.pdf
    Full sol licitud suports APS 2016-2017.doc